ป้ายผ้าแพรลูกโป่ง ( Balloon Banner )

ป้ายผ้าแพรเปิดงาน (ฺBalloon Banner) ป้ายผ้าแพรลูกโป่งสำหรับเปิดงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา งาน Grand Openning ร้านค้าต่างๆ …