แก๊สฮีเลียม ( Helium Balloon Gas )

แก๊สฮีเลียม ( Helium Balloon Gas ) แก๊สฮีเลียม เป็นธาตุไม่มีกลิ่น ไม่มีสี เป็นแก๊สเฉื่อยไม่ติดไฟ …